Casa construída con el sistema constructivo de muros PVC Royalco, área de 150 m2. Duración de obra: dos meses.